Meyve Bahçesi mi kuracaksınız ?

Türkiye'nin her yerine meyve bahçesi kurulumları için ücretsiz danışman gönderiyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

Neden Meyvecilik ?

Ülkemiz meyve üretimi için gerek doğa şartları, gerek coğrafi konum, gerek tüketim yoğunluğu ve gerekse işçilik açısından diğer birçok ülkeye göre mukayeseli üstünlüğe sahiptir. Ülkemizde meyveciliğin artmasının istihdam, katma değer ve ihracat artışı açılarından önemi büyüktür.

Artan dünya nüfusu ile birlikte tarım ürünleri ve de meyve tüketimi her geçen gün artmaktadır ve önümüzdeki yıllarda gıda ürünlerinin önem kazanacağı Gıda ve Tarım örgütü(GTÖ-Food and Agriculture Organisation) ; Türkiye Tarım bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) ve birçok kurum raporlarında önemle vurgulanmaktadır. Bu sebeple birçok ülke tarım ürünleri üretimini artırmak sebebi ile tarım sektörüne desteklerini her geçen gün artırmaktadır. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada bir çok özel ve kamusal kurum bu sektöre yatırımlarını artırmaktadır.

Ülkemizde meyvecilik birçok sebep ile cazip hale gelmekte ve önümüzdeki dönemde de daha da cazip hale gelecektir. Bunun sebeplerinin bazılarını sıralamamız gerekirse:

1)Ülkemiz meyve tüketimi alışkanlığı Avrupa ve dünyadaki birçok ülkeye göre daha yüksektir. Avrupa’da insanlar marketlerden, manavlardan tane ile elma, salkım ile üzüm, dilim ile karpuz alırken; ülkemizde kasa ile, file ile, kilolarca meyve satın alma ve de tüketme alışkanlığı mevcuttur. Rakam ile örnek verirsek; örneğin İtalya’da kişibaşı elma tüketimi 19.5kg/yıl; AB ortalaması 20.6 kg/yıl iken bu rakam Türkiye’de 33 kg/yıl dır.

2)Ülkemiz genç nüfusa sahiptir. Eurostat tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2011 yılında Almanya’da yaşayan insanların yaş ortalaması 44.6; Avrupa Birliği(AB-27) yaş ortalaması 41,2 iken bu rakam Türkiye için 29.3 tür. Genç nüfusun meyve tüketiminde yaşlı nüfusa göre her zaman yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkemizde fert başına milli gelir arttıkça kişi başı meyve tüketimi daha fazla olacak olması sebebi ile; önümüzdeki 10 yılda Türkiye’de meyve tüketiminin artması beklenmektedir.

3)Ülkemiz meyve üretiminde köklü bir geçmişe ve de bilgi birikimine sahiptir. Türkiye’de kişi başı meyve üretimi AB ortalamasından yüksektir. Nüfus yoğunluğu ve de genç bir nüfusu olan bir ülke olarak bu durum Türkiye’nin meyvecilik konusunda bir geçmişi ve de birikimi olduğunu göstermektedir.

4)Ülkemiz coğrafi olarak meyve üretimi az olan ve de ithalatçı pozisyonda olan ülkelere yakındır. Rusya, Irak, Avrupa Birliği, Ukrayna, Suriye, Ortadoğu ülkelerinin neredeyse tamamı meyve ithalatçısı konumunda olan ülkelerdir. Bu yakınlık ve de tarihi ilişkiler Türkiye’nin ihracat şansını artırmaktadır.

5)Ülkemizdeki işçilik ücretleri Avrupa’daki ülkelere göre hala çok düşük seviyededir. Bugün Türkiye’de 13-14 Euro civarında olan günlük tarım işçisi ücreti İtalya’da 110 Euro civarındadır.

6)Ülkemiz doğa şartları meyve üretimine uygundur. Dört mevsimi yaşadığımız ülkemiz; toprak olarak verimli; su kaynakları bol; kışın meyvenin soğuklama ihtiyacını karşıladığı gibi yaz aylarında güneş ihtiyacını karşılayabilmektedir.

7)Ülkemizde gerek fidan, gerek tarımsal makine üretimi, ve gerekse de kimyasal gübre ve de ilaç üretimi mevcut ve meyvecilik için gerekli her tür girdi kolaylıkla temin edilebilir durumdadır.

8)Son yıllarda tarım bakanlığı; meyvecilik yatırımlarına hibe fidan desteği, hibe ekipman desteği, sıfır faizli damlama desteği, 7 yıl ödemeli yatırım kredileri ve de üretim destekleri vermektedir..

9)Ülkemizde arazi fiyatları Avrupa’nın meyve üreten ülkeleri İtalya, İspanya, Hollanda, Yunanistan a göre çok daha düşük rakamlardadır.

10)Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de meyve bahçeleri kurulumunda ve meyve fidanlarında çok büyük değişimler olmuştur..Örneğin; artık 8-10 yıl sonra meyve veren klasik tip elma-armut-kiraz ağaçlarının yerini; 2. Yılda meyve vermeye başlayan, daha yüksek verimli bodur ağaçlar almaktadır… Eskiden dekara 40 adet armut veya elma dikilir iken, şimdi bu rakamlar 200-300 hatta 500 lü rakamlara kadar çıkabilmektedir… Bu durum çok daha çabuk verim almayı, daha yüksek kalitede ve tonajda meyve üretimini mümkün kılmaktadır..

11)Fidan çeşitliliğinin artması sebebi ile; artık meyvelerin olgunlaşma-toplama zamanları çok geniş takvime yayılabilir vaziyete gelmiştir…Örneğin elma armut için bundan 30 yıl önce 45-60 gün olan meyve hasat dönemi, erkenci ve geççi meyve çeşitlerinin ıslah edilmiş olması sebepleri ile 150-160 gün seviyelerine kadar yükseltilmiştir..Bu durum; meyve budaması, ilaçlaması, gübrelemesi ve toplaması gibi faaliyetleri zamana yayarak verimli ve kolay hale getirmiştir..

12)Tel direk sistemleri sayesinde meyvelerin dolu, kuş zararları, rüzgar gibi etmenlerden zarar görmesinin neredeyse sıfır noktasına kadar indirilmesi sağlanabilmektedir.

13)Damlama sulama sistemi; daha az su ile daha etkin, toprağı tuzlandırmayan, verimi artıran, kolay, engebeli arazilere de uygulanabilen, işçilikten kazandıran bir sistemdir..Son yıllarda bu sistemin gelişmesi, kolay ulaşılabilirliği, devlet tarafından %50 hibe ve sıfır faizli kredi ile destekleniyor olması meyvecilik açısından büyük fırsattır.

14)Tarsim sigortası sayesinde devlet tarafından çiftçilerin poliçe pirim bedellerinin %50 sinin devlet tarafından ödeniyor olması; çiftçinin risklerini ucuz yoldan sigortalaması imkanını getirmiştir. Son yıllarda eklenen dolu ve don sigortaları sayesinde meyvecilerin riskleri oldukça azalmıştır…

15)Meyve soğukhava depolama teknojilerinde de son dönemlerde büyük değişimler oluşmuş durumdadır.. Eskiden depolarda 3-4 ay bozulmadan saklanabilen meyveler; son yıllarda gelişen ilaçlama teknikleri ve atmosfer basınçlı depolama teknikleri sayesinde 12ay hatta daha da fazla sürede depolanabilir duruma gelmiştir..Bu gelişme meyve üreticilerinin mallarını daha uygun zamanda pazarlayarak yüksek gelir elde etmesini sağlayabilmektedir…Örneğin 2013 yazında toplandığı Ağustos döneminde Santa Maria armut çeşidinin Bayrampaşa Halindeki fiyatı 1,5-1,7 TL/kg civarında seyrederken; depoya konulup 2014 Mayıs ayına kadar bekletilen armutlar 5,2-5,5 TL/kg rakamında aynı Hal’de satılabilmiştir..Bu ürünlerin depolama maliyeti 0,5-0,7 TL/kg civarındadır.

16)Son aylarda Rusya-AB ilişkilerinin gerilmesi ve Rusya’nın AB meyvelerine ambargo uygulama kararı alması Türkiye’nin Rusya’ya ihracatını artıracaktır…143 Milyonluk bu dev ülkenin AB den yaptığı meyve ithalatının %30 unu bile Türkiye’ye yönlendirmesi Türkiye’de dengeleri çok değiştirebilecek olumlu bir gelişmedir.

17)2014 yılında meyve üreticilerine iyi tarım destekleri dekara 25 tl’den 50 tl ye; organik tarım desteği de 50 tl’den 75 tl’ye yükseltilerek; çiftçiye önemli bir destek sağlanmıştır. Bu desteklerin ileriki yıllarda artarak devam etmesi beklenmektedir.Yukarıdaki sebepler ülkemizde günümüz şartlarında meyveciliği avantajlı kılan sebeplerden bazılarıdır.

Tüm bu olumlu sebeplerin yanında meyvecilik sektörünün sorunları da yok değildir. En büyük sorunlar: meyve üreticilerinin arasında İtalya; İspanya gibi bir birlikteliğin, kooperatifleşmenin olmaması; tarımsal arazilerin parçalanma sebebi ile küçük ölçekte olması; başta mazot ve elektrik olmak üzere enerji maliyetlerinin yüksek olması; hal yasasının henüz işlemiyor olması sebebi ile meyve fiyatlarının aşırı dalgalanması ve de üreticiden çıkan fiyat ile tüketicinin aldığı fiyat arasındaki makasın çok açık olması gibi sorunlar meyveciliğin belli başlı sorunlarıdır.

MEYVEDER’in kuruluş amacı; üyeleri ile birlikte hareket ederek, meyvecilik üzerine eğitimler düzenlemek, ortak alımlar yaparak maliyetleri düşürmek, ortak pazarlama yaparak ürünleri azami fiyat ile değerlendirmek, meyvecilik sektörüne girmek isteyenleri doğru yönlendirmek, ülkemizdeki meyve alanlarını artırmak ve bu sayede hem katma değeri yüksek tarım ürünleri üretmek, hem istihdama katkı sağlamaktır. Türkiye’de meyvecilik sektörü kabuk değiştirmektedir; ve her geçen gün daha önce tarım tecrübesi olmayan yeni şirketler, gruplar, yatırımcılar bu sektöre yönelmektedir. Bu değişimi MEYVEDER üyelerinde de görmekteyiz. Üyelerimiz arasında sektöre yeni girmiş veya girmeyi düşünen; doktor, yeminli mali müşavir, avukat, çevre mühendisi, endüstri mühendisi, , inşaat mühendisi, kimya mühendisi, elektrik mühendisi, reklamcı, emlak müşaviri, yüksek inşaat mühendisi, uzak yol gemi kaptanı, ressam, elektrik mühendisi, veteriner, tekstilci, çorap fabrikatörü vb. birçok meslek dalından gelen kişiler mevcuttur. Amacımız bu işe ilgi duyan insanlara tecrübelerimizi ve tecrübesine inandığımız insanların tavsiyelerini en iyi şekilde aktarmaktır. Bu yüzdendir ki; derneğimiz meyvecilik yatırımı yapmak isteyen kişilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeyi; Türkiye’nin neresinde olursa olsun ücretsiz danışman göndermeyi ilke edinmiştir. Meyvecilik sektörüne girmek isteyen, bu konuda bilgi almak isteyenler www.meyveder.org adresinden bize ulaşabilirler ve her türlü bilgiyi ücretsiz edinme şansına sahip olabilirler…

Derneğimiz çalışmalarının daha yeşil ve de üreten Türkiye’ye katkı sağlaması dileklerimle….

Tarkan ERSİN

MEYVEDER Yön Krl Bşk.